.

História dreveníc - slovenské drevenice
Drevo - klasický stavebný materiál

Drevo - klasický stavebný materiálDrevo je stáročiami overený stavebný materiál s vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami, dlhodobou životnosťou a vysokou estetickou úrovňou. Má vynikajúce tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti a je ekologické. Zo všetkých stavebných materiálov má najnižšiu tepelnú rozťažnosť. Drevo sa elektrostaticky nenabíja, nepriťahuje teda rozptýlené častice nečistôt v atmosfére.

 

Dlhodobá životnosť

Drevo má vysokú životnosť, porovnateľnú s inými stavebnými materiálmi, o čom svedčí aj skutočnosť, že mnohé drevené stavby pretrvali roky. Životnosť drevených stavieb a dreveníc ovplyvňuje druh použitého dreva, správne navrhnutá konštrukcia a zachovanie najdôležitejších ochranných prvkov stavieb, a tiež správna impregnácia voči napadnutiu drevokaznými hubami či hmyzom.

 

Tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti dreva

Drevo má výború schopnosť kumulovať teplo. Keď zakúrite v drevenici, je v nej takmer ihneď teplo, v porovnaní s murovaným domom nemusíte vykurovať niekoľko hodín, kým sa zahreje. V drevenici sa ohrieva priamo vnútorný objem vzduchu, teplo sa neukladá do ťažkých konštrukcií, ako je to u murovaných stavieb. Je pravdou, že drevené steny viac prepúšťajú zvuk, no súčasnými technológiami a správnym navrhnutím drevenice je akustika plne riešiteľná.

Čítať celý článok...
 
Architektonická rôznorodosť dreveníc na Slovensku

Drevenice na Slovensku sa od seba architektonicky líšia v závislosti od oblasti, v ktorej boli postavené. Drevenice na Orave, na Horehroní, drevenice na Liptove, či drevenice na Kysuciach, boli postavené v tvare drevenice na Kysuciach, no každá oblasť bola ovplyvnená inou architektúrou, architektonicky sa teda veľmi odlišujú.


 Drevenice v oblasti stredného Slovenska majú pomerne homogénnu architektúru. Väčšinou boli trojpriestorové, stavali sa tu i domy do tvaru L, či dvojdomy spojené spoločnou zadnou stenou a strechou. Výtvarné zdobenie bolo sústredené na čelnú fasádu dreveníc, zdobili sa okná i nadpražia dverí.
Unikátom sú drevenice v obci Čičmany, ornamentálne zvonku zdobené bielym vápnom, staré vyše 200 rokov.

 

         

 


Na severnom Slovensku možno nájsť v architektúre dreveníc veľkú pestrosť a rozmanitosť. Miešali sa tu prvky valašskej, goralskej, podhoľanskej či podbeskydskej architektúry.
Drevenice v tejto oblasti boli dvojpriestorové, ovplyvnené typom poľského domu. Čelná fasáda, okná i priečelia dreveníc sa ornamentálne zdobili, na mnohých stavbách možno dodnes badať farebné ornamenty či modré škárovanie.

Čítať celý článok...
 
Stavba slovenskej drevenice

Stavba dreveníc bola ovplyvnená prostredím i spoločenským rozvrstvením. Bohatšie rodiny bývali v dreveniciach poschodových a viac zdobených, kým chudobnejšie rodiny bývali zväčša v dreveniciach prízemných a skromných aj na výzdobu.

 

Stavba drevenice z histórie

Na stavbe drevenice sa vždy podieľala celá rodina, odborní majstri tesári a šindliari. Veľmi dôležitým krokom pri stavbe drevenice bol výber vhodného miesta na stavbu. Keď už bolo miesto na stavbu vybraté, začali sa stavať základy.


Základy drevenice

Základy drevenice sa stavali zväčša z bridlice a boli mimoriadne dôležitým prvkom drevenice – bez nich by drevo vlhlo a hnilo. Základy sa spájali ílom a väčšinou nepresahovali pol metra. Naši predkovia sa postupne naučili, že stavba drevenice sa nezačína na bridlicových základoch drevenice, ale ešte v lese.

 

          

Čítať celý článok...
 
Drevenice na Slovensku a výstavba dreveníc

Drevenice sú zrubové stavby karpatského typu postavené z drevenných brvien, najčastejšie zo smerkového, bukového, jedľového alebo tiež jelšového dreva. Sú považované za typické prvky ľudovej architektúry, predovšetkým v severných horských oblastiach Slovenska, hoci zrubové domy možno nájsť napríklad aj v Škandinávii, Nemecku, Kanade či Amerike. Drevenice sa vyskytujú v niekoľkých variantoch so zvláštnosťami v pôdoryse, architektonickej, či výtvarnej kompozícii.
 

 

 

Drevenica                   

 

 

 

Typické prvky drevenice

Typickými prvkami drevenice je sedlová strecha s podlomením, pokrytá šindľom zo smrekového prípadne jedľového dreva. Pre štít drevenice je charakteristická vysoká podlomenica, alebo tiež doskový štít, usporiadaný klasovito alebo vejárovito. Súčasťou je kukla alebo polvalba. Drevená zrubová zástavba bola charakteristická pre horské oblasti severo-západného Slovenska približne do začiatku 30.-tych rokov 20. storočia.

 

Čítať celý článok...