.

Architektonická rôznorodosť dreveníc na Slovensku

Drevenice na Slovensku sa od seba architektonicky líšia v závislosti od oblasti, v ktorej boli postavené. Drevenice na Orave, na Horehroní, drevenice na Liptove, či drevenice na Kysuciach, boli postavené v tvare drevenice na Kysuciach, no každá oblasť bola ovplyvnená inou architektúrou, architektonicky sa teda veľmi odlišujú.


 Drevenice v oblasti stredného Slovenska majú pomerne homogénnu architektúru. Väčšinou boli trojpriestorové, stavali sa tu i domy do tvaru L, či dvojdomy spojené spoločnou zadnou stenou a strechou. Výtvarné zdobenie bolo sústredené na čelnú fasádu dreveníc, zdobili sa okná i nadpražia dverí.
Unikátom sú drevenice v obci Čičmany, ornamentálne zvonku zdobené bielym vápnom, staré vyše 200 rokov.

 

         

 


Na severnom Slovensku možno nájsť v architektúre dreveníc veľkú pestrosť a rozmanitosť. Miešali sa tu prvky valašskej, goralskej, podhoľanskej či podbeskydskej architektúry.
Drevenice v tejto oblasti boli dvojpriestorové, ovplyvnené typom poľského domu. Čelná fasáda, okná i priečelia dreveníc sa ornamentálne zdobili, na mnohých stavbách možno dodnes badať farebné ornamenty či modré škárovanie.

 

         

 


Na severovýchodnom Slovensku bola architektúra výrazne ovplyvnená architektúrou ukrajinských Lemkov, Bojkov a Huculov, ktorí si svoje drevenné zrubové obydlia pokrývali slamennými strechami.
Pre severovýchodné Slovensko sú charakteristické trojpriestorové drevenice, na svahu s vysokou pieskovcovou podmurovkou.

 

         


 

Nové stavby nahrádzali staré pôvodné drevenice

Približne okolo 30.-tych rokov 20. storočia začala výstavba dreveníc upadať, nahradila ju výstavba murovaných domov. Do istej miery k tomu prispela aj túžba prispôsobiť sa západnému – vyspelému svetu.
Na území Slovenska sa však aj napriek tomu dodnes zachovalo nezanedbateľné množstvo dreveníc, z ktorých mnohé boli zapísané medzi chránené a svetové kultúrne pamiatky medzinárodnej organizácie UNESCO a medzi Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry. Najznámejšie drevenice sa nachádzajú v Čičmanoch, Podbieli, Ždiari i Vlkolínci.


Návrat k prírode

V dnešnej dobe sa drevo opäť začína uplatňovať ako stavebný materiál. Ľudia sa čím ďalej tým viac utiekajú k prírode, pokoju a harmónii, akosi podvedome začínajú vyhľadávať pôvodné prírodné materiály.
Drevenice sa opäť začínajú dostávať do povedomia, nie však už len ako chránené pamiatky ľudovej architektúry, či rekreačné zariadenia, ale tiež ako moderné plnohodnotné obytné domy, ktoré sú nielen príťažlivé na pohľad, ale predovšetkým zdravotne, ekologicky a energeticky mimoriadne úsporné.


Nie sú drevenice riskantnou stavbou?

Mnoho ľudí sa dreveníc obáva práve preto, že sú postavené z dreva, a drevo je horľavé. Drevo použité na výstavbu moderných dreveníc sa však impregnuje špeciálnymi pyroretardačnými chemickými prípravkami (penami, anorganickými soľami), ktoré drevo chránia. Zároveň tieto prípravky chránia drevo i pred drevokaznými hubami a hmyzom.
Takže nie je dôvod na obavy.
Drevenice majú určite v stavebníctve zaistenú sľubnú budúcnosť.Autorka: Veronika Shaughnessy
Zdroj: wikipedia

drevo.zskolarovice.sk
www.
mojeslovensko.sk
www.ludovaarchitektura.sk
books.google.sk (Lidová architektura encyklopedie, od autorov: Václav Frolec,Josef V. Scheybal)
www.konstrukce.cz
Foto: inet

viac článkov na témy: drevenice na Slovensku, história slovenskej drevenice, ako sa stavali drevenice TU
1. Drevenice na Slovensku a výstavba dreveníc
2. Stavba slovenskej drevenice